Дубровник уочи и за вријеме НДХ

Срби у Дубровнику били су изложени нападима хрватских сепаратиста и пре стварања Бановине Хрватске. Српски лист „Дубровник” пренео jе из „Самоуправе” од 31. jула 1937. чланак под називом „Немили догађаjи у Дубровнику” у коме се истиче : „Послиjе прославе Мачековог именд...