ДР НЕМАЊА ДЕВИЋ: О боју на Косову, језиком извора и чињеница

О Косовској бици, која је прерасла у мит и завет, данас се много зна и говори, али је мало познато да је о њој сачуван један број историјских извора, записа и сведочанстава за које би се могло рећи да су првог реда, бар када узмемо епоху у којој су настали. Ак...