ЧАРИ ПРОЗНОГ КАЗИВАЊА: „Причала причају“ – нова књига проф. др Јова Радоша

Причала причају је нова књига кратих прича угледног професора филозофије Јова Радоша. Аутор је за мото књиге, поред сентенце Јевта Дедијера, истакао и Његошево мишљење о природи и функцији прозног израза: Причање је души посластица, што не само да одређује знач...