РОК ДО 3. МАРТА 2021. ГОДИНЕ: Позив за подношење захтјева за верификацију рачуна старе девизне штедње у Републици Српској

 • Представништво РС у Србији обавјештава грађане да је Министарство финансија Републике Српске објавило Позив за подношење захтјева за верификацију рачуна старе девизне штедње.

 

Позивају се сви потражиоци који нису верификовали своја потраживања по основу старе девизне штедње, чије измирење је у надлежности Републике Српске, да поднесу захтјев за верификацију у периоду од 3. новембра 2020. године до 5. марта 2021. године Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге.

Потражилац је дужан, лично или преко овлашћеног пуномоћника, предати захтјев у било којој организационој јединици АПИФ-а, у мјестима филијала банака или нижих оперативних јединица банака гдје су рачуни старе девизне штедње били депоновани или њима најближим мјестима гдје се налазе јединице АПИФ-а.

За потребе верификације потраживања по основу рачуна старе девизне штедње, потражилац је дужан поднијети АПИФ-у сљедећу основну документацију:

 • захтјев на прописаном обрасцу (образац се преузима у АПИФ-у),
 • оригиналну девизну штедну књижицу или другу оригиналну банковну документацију, уговор или картицу којом је рачун старе девизне штедње отворен,
 • правоснажно рјешење о насљеђивању ако је рачун старе девизне штедње стечен насљеђивањем,
 • личну карту или путну исправу потражиоца, родни лист за малољетне потражиоце,
 • пуномоћ овјерену код надлежног органа у случају када пуномоћник предузима радње у име потражиоца,
 • личну карту или путну исправу пуномоћника,
 • правоваљан даровни уговор ако је рачун старе девизне штедње поклоњен другом лицу,
 • фото-копију банковног рачуна потражиоца отвореног у банкама на територији Босне и Херцеговине, на који ће се вршити уплата готовинске исплате старе девизне штедње и исплате по доспјелим купонима обвезница старе девизне штедње,
 • друге документе који могу помоћи верификацији, укључујући рачуне или неке друге документе у којима је евидентиран износ или власништво над рачунима старе девизне штедње.

Уколико се АПИФ-у обраћа лице које није власник рачуна старе девизне штедње, обавезно је да, заједно са захтјевом, достави документацију која на задовољавајући начин идентификује потражиоца у одређеним случајевима:

 • у случају смрти власника рачуна, потраживање по основу рачуна старе девизне штедње може се наслиједити и доказати подношењем правоснажне одлуке о насљеђивању,
 • ако се рачун старе девизне штедње поклони другом лицу, потраживања се доказују подношењем даровног уговора сачињеног и овјереног код нотара,
 • ако овлашћени пуномоћник дјелује у име потражиоца или ако преузима готовинску исплату у име потражиоца, АПИФ-у се доставља оригинална овјерена пуномоћ, коју АПИФ задржава.

За све додатне информације потражиоци се могу информисати код АПИФ-а.
Контакт подаци за АПИФ су:

 • адреса – Вука Караџића 6, 78000 Бања Лука
 • телефон- 051/217-443
 • e-mail адреса – info@apif.net.

 

 

 

 

 

ПИШИ ЋИРИЛИЦОМ: Текстове са портала Слободна Херцеговина, уз обавезно навођење извора и линк, могу да користе само они сајтови који користе српско писмо.
О аутору

Оставите коментар