МОДЕРНИЗАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву у корак са свијетом

  • Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, у околностима измијењеним корона вирусом, остварује све активности и задаће из наставног процеса према утврђеним мјерама, одржавајући висок ниво мобилности студената.

На факултету који је разноврсношћу својих студијских програма, утемељених у фундаменталним наукама, и бројношћу студентске популације понио епитет универзитета у малом реализују се и све активности за упис нове генерације студената. У новој академској години, Филозофски факултет свршеним средњошколцима нуди студиј на 19 акредитованих студијских програма за које ће пријемни испит, према одлуци ресорног министарства, бити организован 1. и 2. јула ове године.

Процеси модернизације студијских програма су перманентни на овој високошколској установи а повећање броја заинтересованих за иновиране програме показатељ су оправданости таквих настојања. Од академске 2007/08.године, Катедра за социологију дјелује самостално, као једнопредметни студиј, са излазним профилом дипломирани социолог.

Кроз процес модернизације студијских програма на Универзитету у Источном Сарајеву, Катедра за социологију је од  академске 2017/18. године, покренула још један излазни профил, у области социјалног рада,  са излазним профилом дипломирани социјални радник. http://www.ff.ues.rs.ba/o-studijskom-programu-sociologija-sa-socijalnim-radom/

„Студирање на Катедри за социологију, на студијским програмима социологије или  социјалног рада, засновано је на увиду у фундаментална теоријска и практична достигнућа социолошких наука и потребних сазнања из социјалног рада.  Образовање на овој катедри омогућава студентима озбиљан и темељит увид како у најзначајније теме и проблеме друштва, стварајући претпоставке за разумијевање огромног искуства наталоженог у историјском развоју социологије као и образовање за социјални рад које је неопходно за бројне и сложене улоге социјалног рада у савременом друштву“, каже проф. др Биљана Милошевић-Шошо, руководилац Катедре за социологију на Филозофском факултету.

Кроз два излазна профила, дипломирани социолог и социјални радник, студентима се омогућава стицање наставничких знања и вјештина потребних за креативно укључивање у наставни процес, научно утемељена знања неопходна за разумијевање феномена модерног друштва, друштвених процеса и промјена, као и стицање професионалних компетенција социјалног радника у реализацији професионалне улоге, сврхе и метода рада. На Катедри за социологију на вријеме су уочени друштвени трендови и схваћене потребе, истиче Милошевић-Шошо а доказ томе су велико интересовање и попуњеност броја студената већ у првом уписном року.

„Социјални радници раде у центрима за социјални рад, али и многим установама социјалне заштите за дјецу, одрасле и старије особе те у казнено-поправним установама. Усмјерени су ка  окупационој или радној терапији штићеника, њиховом слободном времену, сарађујући с центрима за социјални рад, судовима и другим службама. Према Правилнику Министарства здравља и социјалне заштите РС, од 2017. године социјални радници могу самостално дјеловати и у приватној сфери пружајуци услуге савјетовања. Ми смо нашим студентима обезбиједили и обављање праксе у неким од социјалних установа у Источном Сарајеву и заводима за бригу о социјално осјетљивим и угроженим категоријама“, рекла је проф. др Милошевић-Шошо и нагласила да наставу на овој катедри изводе афирмисани универзитетски наставници, стално запослени на Факултету, али и еминентни професори са Универзитета у Београду.

На Катедри за новинарство и политикологију очекује се, до почетка нове академске године, акредитација два иновирана студијска програма, за новинарство и односе с јавношћу и политикологију. Потреба за образовањем кадрова ових профила је неупитна, с аспекта задовољења друштвеног развоја, али и настојања да се креира у науци утемељен профил будућих посленика у јавној сфери.

„На Студијском програму за новинарство биће два излазла профила, дипломирани новинар и дипломирани комуниколог за односе с јавношћу. Новинарство, као темељна одредница овог студијског програма, и даље ће радити на стварању младих, будућих новинара као четвртог стуба демократије, дакле, суштински образованих и компетентних посленика јавне ријечи. Односи с јавношћу су, у савременом информационом друштву, субјект готово сваке комункације, креатор и инспиратор друштвених и политичких односа с значајним утицајем на јавно мњење. Сматрамо да је, стога, обавеза једног стручно и научно профилисаног сегмента високообразовног процеса, као што је Катедра за новинарство и политикологију, обезбиједити школовање стручњака за односе с јавношћу“, каже др Дејана Радовановић-Шаренац, виши асистент на Катедри за новинарство и политикологију Филозофског факултета Пале.

На овој Катедри, у наставном плану, обезбијеђен је оптималан омјер комуникологије и новинарства и фундаменталних наука, с квалитетно организованом практичном наставом која се реализује у познатим медијским кућама у Источном Сарајеву, Републици Српској и БиХ.

„Студијски програм за новинарство покреће интернет радио РадиоФилозофски и истоимени портал (www.radiofilozofski.com) који ће нашим студентима бити и наставна база, али и простор за упознавање и рад у медијима. Редакцију ова два медија чине наши студенти, они бирају, креирају и обликују садржаје који се емитују у програмима радија и на порталу. Као што и име говори, РадиоФилозофски, ово је пројекат Филозофског факултета Пале а очекиван је допринос свих наших студената“, каже Радовановић-Шаренац.

Студијски програм за политикологију оправдао је своје постојање, а интерес међу младим људим за студиј овог профила не јењава. Нови план и програм умногоме је допуњен и освјежен, на темељу искустава стечених током претходне четири године, колико овај студиј постоји на Филозофском факултету Пале.

ПИШИ ЋИРИЛИЦОМ: Текстове са портала Слободна Херцеговина, уз обавезно навођење извора и линк, могу да користе само они сајтови који користе српско писмо.
О аутору

Оставите коментар