Миле Станић: Имена Хрвата и муслимана који су учествовали у одвођењу и убијању Срба у Мостару и околини до почетка 1943. године

 • Описани списак је као поклон доспео у Архив Српске академије наука и уметности и заведен је у Историјској збирци Архива САНУ под сигнатуром бр. 15092

Запон захумског кнеза Петра, XIII век (Извор: Зборник за историју Босне и Херцеговине 7)

Стање ствари доноси извод из Зборника за историју Босне и Херцеговине 7, који је, под уредништвом Милорада Екмечића, 2012. године објавила Српска академија наука и уметности. Аутор прилога под називом Списак Хрвата и муслимана који су учествовали у одвођењу и убијању Срба у Мостару и околини је историчар из Архива САНУ Миле Станић. Документ у пдф формату можете преузети овде.

Злочинци Хрвати и Муслимани, учесници у убијању или одвођењу на убијање Срба у Мостару и околини током Другог светског рата до почетка 1943. године записани су у једном списку, састављеном од четири мање целине или дела. Те делове означили смо арапским бројевима (1 – 4) и као целину их овде објављујемо.

Списак су саставили др Цвитан Спужевић, адвокат у Мостару, и Блашка Слишковић, угоститељ из Мостара. Обојица су католици Хрвати. Слишковић је за време старе Југославије био присталица Хрватске сељачке странке и противник Југославије. У току рата потпуно се дистанцирао од усташа и на крају, приликом њиховог повлачења, је убијен.

У првом делу наведен је 251, другом 34, трећем 56 и четвртом 233 злочинца што чини бројку од 574. Стварни број је 533 зато што се један њихов број појављује у два или више наведених делова списка или су наведени по два пута у једном делу списка. То смо у даљем тексту појаснили. Треба истаћи да се у списку као главни инспиратори и организатори покоља појављују и припадници Католичке цркве, а као извршиоци и жене.

Настанак овог списка, иако слични из других места нису откривени, временски се подудара са обнављањем Хрватске сељачке странке др Влатка Мачека које је било праћено истицањем злочиначког карактера хрватских усташа, па се намеће претпоставка да иза ових покушаја стоји њено вођство које је прихватило обнову Краљевине Југославије као федеративне државе. Први део списка не знамо када је настао и можемо само да претпостављамо. Други део списка, односно имена инспиратора, организатора и директних извршилаца покоља над Србима аутор је добио од Шимуна Џиде из Великог Ограђеника 18. јануара 1943. године, па је вероватно тада и настао или, најкасније, неколико дана после тога. Трећи део датиран је: „8. 3. [19]43 Blaška“, што значи да га је тада исписао Блашка Слишковић, а четврти је рађен од 21. до 25. фебруара 1943. године.

Први део списка има наслов Списак Хрвата и Муслимана који су учествовали у одвођењу и убијању Срба у Мостару и околини и њега смо узели као наслов за све делове списка. Он је двостубачно написан латиничном писаћом машином на два листа папира са 251 редним бројем, иза којих је стављана коса црта а не тачка, и толиким бројем наведених злочинаца. Састављен је абецедним редом по презименима, али у оквиру њих није увек поштован абецедни редослед. Стога се може претпоставити да је списак, или више мањих спискова, био написан руком, па је накнадно урађен како данас изгледа. Да би био што потпунији и прецизнији, касније је један од аутора списка код појединих злочинаца руком дописивао имена њихових очева, места одакле су и занимање, а на неколико места поред имена или места одакле су стављен је знак питања као ознака несигурности у тачност датог имена, места одакле је или врсте занимања. Поред тога, 22 редна броја су подвучена, а испред њих је повучена коса вертикална црта спојена са подвученом линијом. Тако обележени они означавају да се злочинци под њима наведени појављују и у четвртом делу списка. Све те бројеве овде смо обележили курзивом. Код пет, од њих 22, јавља се мала разлика у имену, јер су Смајо, Владо, Франо, Ивица и Миленко имена у првом делу списка написана као Смаил, Владимир, Фрањо, Иван и Миљенко у четвртом делу списка. На описани или било који други начин четворица нису обележена. Три се налазе у четвртом и један у другом делу списка, а још су двојица по два пута наведена. Извршиоци злочина над Србима, судећи према списку, нису само из Мостара. Било их је из околине и других места у Босни и Херцеговини. Од 251 злочинца, из Мостара је наведено 127, Гнојница 11, Бијелог Поља 10, Илића 8, Благаја 7, Буне и Гацка по 6, Цима 5, Стоца 4, Автовца, Врапчића и Јасенице по 3, Виховића, Губавица, Невесиња и Читлука по 2, Сарајева и Рабина по 1. Аутори за четворицу њих нису били сигурни из којег су тачно места, па су навели она из којих би могли бити (Мостар – Дубраве, Илићи – Цим), док за 44 уопште нису навели место из којег је злочинац.

Следећи део списка откуцан је на једном листу, другом латиничном писаћом машином и без навођења абецедног редоследа имена у њему. Састоји се из два дела, означена римским бројевима један и два. У првом је наведено пет главних инспиратора и организатора, а у другом 29 извршилаца или помагача који су вршили покољ Срба, као и места из којих су они. Из Великог Ограђеника било их је 12, Блатнице 5, Драгичина и Липна по 4, Чалића и Малог Ограђеника по 3, Хамзића 2 и Черина 1. На овом списку аутори су забележили датум када су и од кога добили имена злочинаца­-кољача. Један од ових извршилаца наведен је и у четвртом делу списка.

Трећи део списка писан је руком, латиничним словима. Почет је на листу претходног дела списка, у продужетку, и исписан на још једном листу. Састављен је тако што је прво уписано име па презиме без абецедног редоследа и уписаних редних бројева, које смо додали и ставили их у угласте заграде. Као наслов на средини листа написан је римски број два, мало даље, одвојено са десне стране датум и име једног од аутора списка и гласи: „II  8. 3. [19]43 Blaška“. У овом делу списка на једном месту имена су написана упоредо са другим, а на друга два места исписана су вертикално и то смо означили фуснотама. Од 56 злочинаца колико се налази на списку, код 15 је обележено почетно слово имена, на исти начин као и редни бројеви у првом делу списка, што би значило да се они налазе и у неком од друга три дела списка. Међутим, један се налази у првом делу списка, пет у четвртом, а девет их се не налази у осталим деловима списка. Код једнога је и овде име једанпут писано Перо, а други пут Петар, док је код другог презиме писано Фијала и Фиала. Пет их је који нису обележени, а налазе се у четвртом делу списка, с тим што је за једног име писано Никола и Нико. У овом делу списка аутори су само код петорице именованих означили из ког су места, а наведен је Мостар три пута, Блатница и Виловићи.

На крају је четврти део списка, написан руком на осам листова. Рукопис се разликује у односу на претходни, трећи део списка. Постоји код њега наслов који се, због оштећења копије и слабе видљивости, не може прочитати, изузев године на крају 1943, а пре ње вероватно је написано вељача. Овај део списка подацима је најпотпунији и као да је попуњаван по непостојећим рубрикама. Прво су уписани редни бројеви 1-240, потом код појединаца војни чинови, а следе, без абецедног редоследа, презимена и имена са наведеним именима њихових очева у највећем броју случајева, година рођења, место одакле су, датум уписивања у списак (21, 22, 23. и 25. фебруар 1943) и, на крају, на четири места као примедба реч одпуштен. По години рођења најстарији је из 1873, а најмлађи из 1924. године. Од 233 лица уписана у списак, њих 213 је из Мостара, 4 Цим – Мостар, 3 Гацка, 2 Невесиња, по један Доње Бротњо – Мостар, Совић – Љубушки, Острожац – Коњиц и Благај – Мостар, док за 7 није означено место одакле су. Судећи по конципираности овог списка претпостављамо да представља некакву војну формацију.

Наше интервенције у списку односе се на скраћено написане речи које смо допунили и то ставили у угласте заграде. Код редних бројева у првом делу списка иза којих су стављене косе црте ставили смо тачке. Поред тога, на местима где су латиницом написана слова дј уместо ђ ставили смо слово ђ. Тамо где нисмо били сигурни да смо добро прочитали текст ставили смо знак питања у угластој загради да би се разликовао од оних које су и аутори стављали.

Описани списак је као поклон доспео у Архив Српске академије наука и уметности и заведен је у Историјској збирци Архива САНУ под сигнатуром бр. 15092.

[Прилог]:
1.

 1. Абрамовић Никола, Мостар
 2. Андрун Мате
 3. Араповић Неђељко, Мостар
 4. Андришевић Иван
 5. Бухач Мирко, Мостар
 6. Бебек Мирко, Мостар – Андријин
 7. Буљан Андрија, Мостар
 8. Бостанџић Суле, Мостар
 9. Буковац Никола, Мостар
 10. Борас Франо, Благај
 11. Борас Јозо, Благај
 12. Бурић Звонко, Мостар
 13. Бенцо Паво
 14. Барбарић Стјепан, Мостар
 15. Буцоњић Јерко, Мостар
 16. Будак Петар, чиновн[ик] – Мостар
 17. Барбарић Јаков, Мостар
 18. Барбарић Петар, Мостар
 19. Барбарић Вјекослав, Мостар
 20. Бељин Исмет, Мостар
 21. Бјелобрк Мирослав, Мостар
 22. Бенцо Драго, Мостар, опћина
 23. Беговић Хакија
 24. Блажевић Ловро, агент – Мостар
 25. Барбарић Вицко, Буна
 26. Бајгорић Хасан, Мостар
 27. Боровац Мирко, Читлук
 28. Бараковић Етхем, Мостар – Дубраве
 29. Блажевић Славко, Буна
 30. Батлак Мујо, Благај
 31. Бенић Шимун, агент – Мостар
 32. Цвитковић Иван, Илићи – Луле
 33. Цвитковић Стојан, Цим
 34. Ћорић Јуре, Јасеница
 35. Ћемаловић Хасан, Буна
 36. Чолаковић Хасан, Мостар
 37. Черкез Јозо, шофер
 38. Ћустовић Сафет, Мостар
 39. Демировић Алија, Мостар
 40. Дрљевић Омер /Адем/, Мостар
 41. Диздар Салко, Мостар
 42. Дилић Смајо, Гацко
 43. Дилић Хамид, Гацко
 44. Дилић Хамдија, Гацко
 45. Драгоје Силвестар, Мостар
 46. Драгоје Стојан, Мостар
 47. Драгоје Никола, Гнојнице
 48. Дујмовић Иван
 49. Дујмовић Перо, Цим
 50. Дрмаћ Марко, Јасеница
 51. Дриновац Драго
 52. Демировић Мустафа, Буна
 53. Демировић Алија, Мостар
 54. Доганда Мирко
 55. Џеба Иван, Буна
 56. Флегер Владо, Мостар
 57. Фрењо Мујо, Мостар
 58. Големац Никола, Мостар
 59. Големац Шимун, Бијело Поље
 60. Големац Стојан, Бијело Поље
 61. Големац Бошко, Бијело Поље
 62. Големац Паво, Бијело Поље
 63. Голош Хасан
 64. Големац Иван, Бијело Поље
 65. Хуремовић Салко, Мостар
 66. Хаџиомеровић Омер, Мостар
 67. Халајкијевић Матан, Мостар
 68. Хасанбеговић Мумо, Автовац
 69. Хасанбеговић Шукрија, Автовац
 70. Јурица Перо, Мостар
 71. Јукић Перо, Мостар
 72. Јахић Мухамед, Мостар
 73. Јурић Драго, Мостар
 74. Јурица Франо, Илићи
 75. Јурица Анте, Илићи
 76. Јурковић Винко
 77. Јазвин Хакија, Благај
 78. Комљеновић Кеко, Мостар
 79. Кикаш Фрањо, агент – Мостар
 80. Крталић Иван, Гнојнице
 81. Крталић Стјепо, Гнојнице
 82. Крталић Мирко, Гнојнице
 83. Крталић Перо, Гнојнице
 84. Крталић Јозо, Гнојнице
 85. Крталић Крешимир, Гнојнице
 86. Крталић Марко, Гнојнице
 87. Крталић Анте, Гнојнице
 88. Коњхоџић Ђемал, Мостар
 89. Кајтаз Авдо, Мостар
 90. Крешић Станко, Мостар – Бошков
 91. Куртовић Смајо, Гацко
 92. Котло Нијаз, Мостар
 93. Крижанић Јозо, Мостар
 94. Крешић Стојан, Мостар
 95. Кресо Махмут
 96. Кнезовић Никола, Цим (Мостар)
 97. Крешић Славко, Мостар – Николе бирташ
 98. Крешић Иван, Мостар ­ ll ­      ­ ll ­
 99. Карић Ахмет, Мостар
 100. Кожул Илија, Бијело Поље
 101. Каталинић Драго, Мостар
 102. Кљајо Карло, Илићи – Иван пекар
 103. Колобара Франо, Врапчићи
 104. Комадина Божо, Илићи – Цим
 105. Кожул Илкан, Врапчићи
 106. Кожул Стојан, Бијело Поље
 107. Кајтаз Хајдар, Губавица
 108. Крешић Перо, Виховићи
 109. Кљајо Ивица, Илићи – Илијин новинар
 110. Крижанац Јуре, Мостар, обућар
 111. Крталић Илко, Гнојнице
 112. Кожул Грга, Бијело Поље
 113. Кордић Винко, Мостар
 114. Ледић Станко, Мостар – Кљајни рит [?]
 115. Лучић Божо, Бијело Поље
 116. Ласта Анте, Мостар
 117. Леко Нико
 118. Ливанчић Мате, Буна
 119. Лехелички Фердо, Мостар
 120. Милићевић Јаков, Мостар
 121. Милићевић Никола, Мостар, бојаџија
 122. Милићевић Петар, Мостар
 123. Милићевић Јуре, Илићи
 124. Милићевић Ћело, Мостар (Андрија)
 125. Муса Крешимир, Мостар
 126. Мијан Томо, Мостар Андријин – … [?]
 127. Мијан Вице, Мостар – … пасторак – Сутона или Сутора [?]
 128. Мурвар Ватрослав, Мостар
 129. Мемић Дуран, Пограђе – Благај
 130. Мартиновић Иван, Мостар
 131. Микулић Јуре, Бијело Поље
 132. Маркотић Илија
 133. Мискић Звонко, Мостар
 134. Мирица Салко, Мостар
 135. Маркић Бранко, Мостар – ?
 136. Мајић Никола, Мостар – зидар
 137. Матић Алојз, Мостар – Гргин
 138. Матић Иван, Мостар – ?
 139. Мишетић Звонко, Мостар дух[ана] фабрика
 140. Маркотић Никола, Мостар – Југословен
 141. Магзан Нико – Павин
 142. Милићевић Емил, Мостар
 143. Мартиновић Анте, Илићи
 144. Михаљ Илкан, Врапчићи
 145. Марић Петар, Пилета
 146. Мандић Анте фабр[ика] духана
 147. Медар Мујо
 148. Ниблер Мирко, Мостар
 149. Ногавица Ђуро
 150. Ново Мехмед, Мостар
 151. Накић Никола, Мостар
 152. Николић Јозо, Цим
 153. Омерагић Исмет[1], Мостар
 154. Остојић Крижан, Читлук
 155. Ондељ Лука, Јасеница
 156. Обрадовић Станко, Столац
 157. Ондељ Рафо, Мостар
 158. Омец Љубо
 159. Пажун Лука, Мостар
 160. Поробија Анте, Мостар, шум[ска] дирекција
 161. Пискало Мартин
 162. Пекушић Салко, Невесиње
 163. Пињак Мујо
 164. Пашалић Але
 165. Путица Омер
 166. Прека Ђорђо, Невесиње
 167. Поповић Јуре, рудар
 168. Пуљић Бошко, Мостар – Губавица
 169. Пуљић Мирко, Мостар
 170. Пуљић Божо, Столац
 171. Пуљић Марко, Губавица
 172. Ребац Ђука, Мостар
 173. Ром Јозо, Мостар
 174. Рајић Анте, ? Мијо
 175. Розић Никола, Мостар
 176. Рукија Нада
 177. Радамановић Виктор
 178. Розић Марко
 179. Розић Никола, Мостар
 180. Рагуж Илија, Столац
 181. Рајић Сћепо
 182. Сефић Омер, Мостар
 183. Сефић Мехо[2], Мостар
 184. Симуновић Перо, Мостар – чин[овник] жељез[нице]
 185. Солдо Иван, Мостар
 186. Смољан Здравко, Мостар
 187. Смољан Раде, Мостар
 188. Собалић Мијо
 189. Сердарушић Филип, Мостар
 190. Свепер Фрањо, Мостар
 191. Смољан Борис, Мостар
 192. Симоновић Петар, Мостар
 193. Слипичевић Мујо, Мостар
 194. Салчин Мујо, Благај
 195. Смоло Фрањо, Столац
 196. Сердарушић Славко, Мостар
 197. Судар Фрањо, Сарајево
 198. Шуњић Хасан, Мостар
 199. Шантић Ибро, Мостар
 200. Шеховић Сулејман, Мостар
 201. Шкобић Јаков, Мостар
 202. Шуње Мумин
 203. Шетка Фрањо, жељезничар
 204. Шимић Јозо
 205. Шкарда Миленко
 206. Шуман Божо, Цим
 207. Шкобић Тонћо, Мостар
 208. Шкобић Фрањо, Мостар
 209. Туркаљ Драго, Мостар
 210. Трдић Павао, Мостар
 211. Тановић Бајро, Гацко
 212. Турк Иван, Мостар – полиција
 213. Токић Нико, Мостар
 214. Толић Иван, Мостар
 215. Трновац Омер
 216. Талић Иван, Гнојнице
 217. Тановић Дедан, Гацко
 218. Таслиџа Салко, Мостар
 219. Топотан Авдо, Рабина
 220. Уремовић Салко, Мостар
 221. Власић Миро, Мостар
 222. Врдољак Петар, Мостар
 223. Видачак Мирко
 224. Владић Јуре, Цим
 225. Воларић Иван
 226. Зехић Хасан
 227. Зовко Иван[3], Мостар
 228. Зовко Илија
 229. Зовко Мартин, Мостар
 230. Зовко Стојан, Мостар
 231. Зовко Никола, Мостар
 232. Зовко Перо
 233. Зељко Стјепан, Мостар фабр[ика] дух[ана]
 234. Зељко Стојан
 235. Зеленика Станко, Мостар, полицај
 236. Зеленика Марко, Мостар, ­ ll ­
 237. Зеленика Анте, Мостар
 238. Зеленика Иван, Мостар
 239. Зовко Славко, Благај
 240. Зовко Цвитан, Мостар
 241. Зовко Ивка
 242. Зовко Мишо
 243. Зличарић Анте
 244. Зломислић Иван, Мостар
 245. Зломислић Благо, Мостар
 246. Зубац Никола, Мостар
 247. Задро Јозо, Мостар, стројовођа ?
 248. Зовко Јуре
 249. Зовко Андрија, Илићи
 250. Хрустановић Хуснија, Мостар
 251. Пашић Фехим, Автовац

2.

I

 1. Шимун Бунтић, бивши трговац у Черину рођен у Липну
 2. Дуганџић Вранеш – Матин из М[алог] Ограђеника
 3. Шуша Иван – Матин [?] ­ ll ­ Чалића
 4. Барбарић Филип Перин ­ ll ­ Драгићине[4]
 5. Фра Грга Васиљ, жупник из Черина[5]

Сви од 1. до 5. главни инспиратори и организатори покоља.

II

 1.  ll­­ Мате, главар [­ll­] ­ ll ­
 2. Вучић Донко из Блатнице
 3. Тољ Мартин пок[ојног] Николе [­ll­] ­ ll
 4. Леско Андрија – Јукин [­ll­] ­ ll ­
 5. Беванда Јуре, ковач [­ll­] ­ ll
 6. Пехар Илија, главар [­ll­] В[еликог] Ограђеника
 7.  ll Мате – Гргин [­ll­] [­ll­] ­ ll ­
 8. ll Марко пок[ојног] Пере [­ll­] [­ll­] ­ ll
 9. ll Вране – Шимунов [­ll­] [­ll­] ­ ll ­
 10. Леско Перо пок[ојног] Шимуна [­ll­] [­ll­] ­ ll ­
 11. Влахо Иван – Андрин [­ll­] [­ll­] ­ ll ­
 12. Милићевић Јуре, главар [­ll­] [­ll­] ­
 13. Муса Јокан пок. Анте, таборник [­ll­] [­ll­] ­ ll ­
 14. Милетић Грго пок[ојног] Видуке [­ll­] [­ll­] ­ ll ­
 15.  Божо ­ ll ­ [­ll­] [­ll­] ­ ll
 16. Накић Миле пок[ојног] Мартина [­ll­] [­ll­] ­ ll ­
 17. Милићевић Вране пок[ојног] Ивана [­ll­] [­ll­] ­ ll ­
 18. Мартинац Никола пок[ојног] Стипе [­ll­] Драгичина
 19. Барбарић Иван пок[ојног] Андрије ­ ll ­
 20. Стојић Иван, главар ­ ll ­
 21. Манџо Јозо пок[ојног] Јакова из М[алог] Ограђеника
 22. Дуганџић Мате – Матин [­ll­] [­ll­] ­ ll ­
 23. Зуша Никола зван Жикић [­ll­] Чалића
 24. Муса Јозо, главар [­ll­] ­ ll ­
 25. Недић Божо пок[ојног] Николе [­ll­] Хамзића
 26. Борач [?] Андрија – апоњушић [­ll­] ­ ll
 27. Ћорић Јозо пок[ојног] Андрије Липно
 28. Распудић Рудан, главар ­ ll ­
 29. Милетић Ваћа [?] Антин ­ ll

Сви од 1. до 29. једним дијелом су сами извршивали покоље или су били при руци онима, што су их извршивали. Горње податке дао ми је дана 18. I 43. Шимун Џида пок[ојног] Мате из В[еликог] Ограђеника.

3.

II 8. 3. 43. Блашка

[ 1.] Мијо Рајић, фабр[ика] духана Мостар
[ 2.] Франо Јакиша, лакирац ­ ll ­
[ 3.] Јозо Маџо † Мијат ­ ll ­
[  4.] Перо Муса † Мате
[  5.] Рафо Шапина † књижар
[  6.] Др Божо Николић
[  7.]  ­ ll ­   Иван Кордић
[  8.] Љубо Јурковић
[  9.] Јозо Хамзић – кројач
[10.] Драго Доко, сеоска опћина[6]
[11.] Јозо Павловић, стројовођа
[12.] Павао Милихир, посл[овођа] жељ[езничарске] радионе
[13.] Мате [?] ­ ll­­ Орга. [?][7]
[14.] Здравко Шарац, правник
[15.] Иван Стегнар
[16.] Лука Бенцо † Николе
[17.] Франо Бенцо
[18.] Стипе Мишић – бирташ
[19.] Никола Михић † Марка
[20.] Станко Габрић – бирташ
[21.] Анте Маријановић   ­ ll ­
[22.] Иван Смољан † Паве
[23.] Паво ­ ll ­ ­ ll ­
[24.] Звоне ­ ll ­ ­ ll ­
[25.] Мујага Арпаџић
[26.] Елиха [?] ­ ll ­ трговац
[27.] Маријан Вујица, бирташ
[28.] Иван Зовко – Тута – Цим
[29.] Иван[8]
[30.] Мато Цигић ­ ll ­
[31.] Драго ­ ll­­ фабр[ика] духана
[32.] Мијо Шуњић, учитељ
[33.] Звонко    ­ ll ­       Мијин
[34.] Никола Ласић п[окојног] Блажа – Виховићи
[35.] Иван Доган, подузетник
[36.] Стипо    ­ ll ­      – Иванов
[37.] Звоно Дујмовић – столар
[38.] Иван Баришић, финанц
[39.] Фрањо Фијала, подворник
[40.] Иван Мршић, столар
[41.] Никола Планинић † Анте
[42.] Стојан Бегић † Мије – Радош
[43.] Жуна Ђуре Остојића
[44.] Ђуро Остојић, жељ[езнички] чиновник
[45.] Ема Рајал
[46.] Јакица Антон
[47.] Жена Мимица Муса
[48.] Марица Крамер жена
[49.] Андрија Иванковић
[50.] Стипе Шарац, бирташ
[51.] Галић – војни наредник Блатница
[52.] Станко Шарац – стожерник
[53.] Ђуро Спужевић, поджупан
[54.] Иво Хоћевар – повјереник
[55.] Др Миливој Марушић
[56.] Грга Чуле фабр[ика] духана[9]

 

4.

….. вељача 1943.

 1. Кајтаз Хусо Хасанагин 1899. Мостар 21. II 1943.
 2. Брајловић Мехмед Мустафин ­ ll ­ ­ ll ­ ­ ll ­
 3. Караџа Азиз Османов 1923. ­ ll ­ ­ ll ­
 4. Барбарић Петар † Мате 1914. ­ ll ­ ­ ll ­
 5. Рајић Мијо Марков 1900. ­ ll ­ ­ ll ­
 6. Смољан Дане †Јуре 1895. ­ ll ­ ­ ll ­
 7. Хусковић Хасан 1880. ­ ll ­ ­ ll
 8. Муратагић Авдо 1915. ­ ll ­ ­ ll ­
 9. Демировић Ибрахим 1919. ­ ll ­ ­ ll
 10. Шуњић Зденко Мијин 1911. ­ ll ­ ­ ll ­
 11. Удиљак Мирко Јосипов 1915. ­ ll ­ ­ ll ­
 12. Микулић Марко 1910. ­ ll ­ ­ ll ­
 13. Барбарић Фердо Ловрин 1910. ­ ll ­ ­ ll ­
 14. Буцман Ибрахим 1903. ­ ll ­ ­ ll ­
 15. Смољан Анто 1903. ­ ll ­ ­ ll ­
 16. Маријановић Анте 1903. ­ ll ­ ­ ll ­
 17. Талаја Иван Марков 1907. ­ ll ­ ­ ll ­
 18. Бехмен Ибро р[ах]м[етли] Мехмеда 1921. ­ ll ­ ­ ll ­
 19. Ципра Анте Аугустов 1909. ­ ll ­ ­ ll
 20. Микулић Јуре Матин 1908. ­ ll ­ ­ ll
 21. Планинић Нико Антин 1909. ­ ll ­ ­ ll ­
 22. Бебек Мартин Андријин 1915. ­ ll ­ ­ ll ­
 23. Кукић Фрањо Јозин 1919. ­ ll ­ ­ ll ­
 24. Шарац Марко † Ивана 1912. ­ ll ­ ­ ll ­
 25. Хаџиосмановић Асим 1898. ­ ll ­ ­ ll ­
 26. Караџа Осман 1899. ­ ll ­ ­ ll ­
 27. наредник Баџак Ахмет р[ах]м[етли] Хусин 1873. ­ ll ­ ­ ll ­
 28. Караџа Хусеин Салихов 1900. Мостар 21. II 1943.
 29. надпо­ручник Левентић Марко 1901. [?]­ ll ­ ­ ll ­
 30. [10]
 31. Мршић Иван 1907. Доње Бротњо ­ ll ­Мостар
 32. Радош Јозип 1907. Мостар ­ ll ­
 33. Дилић Смаил 1894. Гацко ­ ll
 34. Дилић Хамид 1884. ­ ll ­ ­ ll
 35. Пашић Вехбија 1889. ­ ll ­ ­ ll
 36. Прљић Перо 1915. Совићи
 37. поручник Кљајо Иван 1915. Мостар ­ ll
 38. др Кордић Иван 1899. Острожац
 39. Машић Јосип 1905. Мостар ­ ll
 40. Борас Јозо 1894. Благај Мостар ­ ll ­
 41. Бебек Фрањо Андријин 1906. Мостар ­ ll
 42. Иличић Стипан † Јозе 1903. ­ ll ­ ­ ll
 43. Колобара Фрањо † Луке 1897. ­ ll ­ ­ ll ­
 44. Џенић Омер Рамин 1892. ­ ll ­ ­ ll
 45. наредник Големац Никола 1907. ­ ll ­ ­ ll
 46. Блажевић Перо Видаков 1899. ­ ll ­ 22. II 1943. одпуштен
 47. Чуљак Иван 1907. ­ ll ­ ­ ll ­ одпуштен
 48. Гакић Карло Перин 1893. ­ ll ­ ­ ll ­
 49. Магзан Анте 1921. ­ ll ­ ­ ll ­
 50. Шапина Рафо † Марков 1885. ­ ll ­ ­ ll ­
 51. Вујновић Анделко[11] 1919. Невесиње ­ ll
 52. Мадуна Иван 1894. Мостар ­ ll ­
 53. Перић Мартин 1910. ­ ll ­ ­ ll ­
 54. Маркотић Мате 1924. ­ ll ­ ­ ll ­
 55. Зеленика Иван 1923. ­ ll ­ ­ ll ­
 56. Моро Анте 1923. ­ ll ­ ­ ll ­
 57. Мартиновић Рудолф 1922. ­ ll ­ ­ ll ­
 58. Маркотић Илија 1923. ­ ll ­ ­ ll
 59. Мартиновић Крешимир 1924. ­ ll ­ ­ ll ­
 60. Зељко Крешимир 1924. ­ ll ­ ­ ll
 61. Шкобић Маринко 1923. ­ ll ­ ­ ll
 62. Кошута Влатко 1924. ­ ll ­ ­ ll ­
 63. Трбоња Салих 1901. ­ ll ­ ­ ll ­
 64. Доко Мирослав 1923. ­ ll ­ ­ ll ­
 65. Сефић Ешреф[12] 1923. ­ ll ­ ­ ll ­
 66. Тавчар Едуард 1923. ­ ll ­ ­ ll ­
 67. Зовко Фрањо 1922. ­ ll ­ ­ ll ­
 68. Франчић Јосип 1923. ­ ll ­ ­ ll ­
 69. стож[ерни] наредник Зељко Стјепан 1894. ­ ll ­ ­ ll ­
 70. водник Селимхоџић Мехмед 1905. ­ ll ­ ­ ll ­
 71. Флегер Владимир 1922. ­ ll ­ ­ ll ­`
 72. Божић Анте 1924. Мостар 22. II 1943.
 73. Буцоњић Пашко 1904. ­ ll ­ ­ ll ­
 74. Ротим Грга 1915. ­ ll ­ ­ ll ­
 75. Буцоњић Иван 1903. ­ ll ­ ­ ll ­
 76. Барбарић Иван 1903. ­ ll ­ ­ ll ­
 77. Леко Марко Андријин 1912. ­ ll ­ ­ ll ­
 78. Колобара Иван 1888. ­ ll ­ ­ ll ­
 79. Шуњић Славко 1923. ­ ll ­ ­ ll ­
 80. Цукале Станислав 1923. ­ ll ­ ­ ll ­
 81. Барбарић Марко 1923. ­ ll ­ ­ ll ­
 82. Цигић Миљенко 1924. ­ ll ­ ­ ll ­
 83. Перутина Лазо 1924. ­ ll ­ ­ ll ­
 84. Јурић Драго 1922. ­ ll ­ ­ ll ­
 85. Зломислић Стјепан 1922. ­ ll ­ ­ ll ­
 86. Јовановић Младен 1924. ­ ll ­ ­ ll ­
 87. Ханзић Јосип 1908. ­ ll ­ ­ ll ­
 88. Фиала Фрањо 1891. ­ ll ­ ­ ll ­
 89. Калајџић Лебиб Салихов 1888. ­ ll ­ ­ ll ­
 90. Смољан Здравко 1923. ­ ll ­ ­ ll ­
 91. Цилига Звонимир 1924. ­ ll ­ ­ ll ­
 92. Мартиновић Берто 1923. ­ ll ­ ­ ll ­
 93. Љоље Виценц 1922. ­ ll ­ ­ ll ­
 94. Видачак Анте Павин 1923. ­ ll ­ ­ ll ­
 95. Бурић Иван 1920. ­ ll ­ ­ ll ­
 96. наредник Ђоновић Рудолф 1913. ­ ll ­ ­ ll ­
 97. душобрижник Барбарић фр[атар] Младен[13] 1898. ­ ll ­ ­ ll ­
 98. Бабић Јосип 1899. ­ ll ­ ­ ll
 99. Големац Филип 1908. ­ ll ­ ­ ll ­
 100. Приморац Мате 1917. ­ ll ­ ­ ll ­
 101. заставник Агић Ибрахим 1921. ­ ll ­ ­ ll ­
 102. Шунта Јосип 1922. ­ ll ­ ­ ll
 103. Јурица Владимир 1922. ­ ll ­ ­ ll ­
 104. Барбарић Миљенко 1923. ­ ll ­ ­ ll ­ одпуштен
 105. Шпехар Тихомир 1922. ­ ll ­ ­ ll ­
 106. Бакамовић Зијах 1925. ­ ll ­ ­ ll ­
 107. Јарак Петар 1923. ­ ll ­ ­ ll ­
 108. Ботић Драго 1920. ­ ll ­ ­ ll ­
 109. Галић Стјепан 1923. ­ ll ­ ­ ll ­
 110. Шкобић Јаков 1892. ­ ll ­ ­ ll ­
 111. Маркотић Мате 1923. ­ ll ­ ­ ll ­
 112. поручник Барбарић Виценц 1922. ­ ll ­ ­ ll ­
 113. заставник Шкарда Миљенко 1921. ­ ll ­ ­ ll
 114. Бихор Салих 1891. ­ ll ­ ­ ll ­
 115. Сефић Омер Х. 1897. ­ ll ­ ­ ll ­
 116. Вучина Перо 1909. ­ ll ­ ­ ll ­
 117. Шарац Марко Стјепанов 1912. ­ ll ­ ­ ll
 118. наредник Халајкијевић Матан 1905. ­ ll ­ ­ ll ­
 119. Башић Андрија 1922. ­ ll ­ ­ ll ­
 120. водник Татаревић Стјепан 1921. ­ ll ­ ­ ll ­
 121. Бешо Омер Алијин 1892. ­ ll ­ ­ ll ­
 122. Кашић Стојан † Иванов 1899. ­ ll ­ ­ ll ­
 123. Бенцо Франо † Николе 1906. ­ ll ­ ­ ll ­
 124. Арпаџић Мухамед 1913. Мостар 22. II 1943.
 125. Бенцо Маринко † Николин 1916. ­ ­ ll ­ ­ ll ­
 126. Селимовић Мехо Мухаремов 1911. ­ ll ­ ­ ll ­
 127. Михаљ Илкан Јурин 1909. ­ ll ­ ­ ll ­
 128. Павић Иван – Мирко Јозин 1918. ­ ll ­ ­ ll ­
 129. Демировић Суљо Мујин 1918. ­ ll ­ ­ ll ­
 130. Николић Зорко Јурин 1911. ­ ll ­ ­ ll ­
 131. Миладин Миљенко Перин 1912. ­ ll ­ ­ ll ­
 132. Крешић Перо Маријанов 1917. ­ ll ­ ­ ll
 133. Беговић Бајро 1908. ­ ll ­ ­ ll ­
 134. Чекаловић Љубомир 1921. ­ ll ­ ­ ll ­
 135. Јовић Мате 1896. ­ ll ­ ­ ll ­
 136. Блажевић Мате 1923. ­ ll ­ ­ ll ­
 137. Пехиљ Авдо Мујин 1922. ­ ll ­ ­ ll ­
 138. Страњак Мујо Јусин 1920. ­ ll ­ ­ ll ­
 139. Сабљић Илија Иванов 1894. ­ ll ­ ­ ll ­
 140. Чишић Мустафа Алијин 1902. ­ ll ­ ­ ll ­
 141. Доган Стјепан 1903. ­ ll ­ ­ ll ­
 142. Матић Иван 1901. ­ ll ­ ­ ll ­
 143. Микулић Мирко 1919. ­ ll ­ ­ ll ­
 144. Бебек Вјеко 1911. ­ ll ­ ­ ll ­
 145. Чутурић Анте 1922. ­ ll ­ ­ ll ­
 146. наредник Микулић Иван † Матин 1895. ­ ll ­ ­ ll ­
 147. Мрвељ Перо 1912. ­ ll ­ ­ ll ­
 148. Зовко Перо Петров 1906. ­ ll ­ ­ ll ­
 149. Трогрлић Мирко Иванов 1914. ­ ll ­ ­ ll ­
 150. Шиüирак Хасан Мухамедов 1893. ­ ll ­ ­ ll ­
 151. Хоџић Мухамед 1896. ­ ll ­ ­ ll ­
 152. Хаџ[и]омеровић Омер 1914. ­ ll ­ ­ ll ­
 153. Башагић Сулејман 1892. ­ ll ­ ­ ll ­
 154. Марић Звонимир 1923. ­ ll ­ ­ ll ­
 155. Магзан Иван 1924. ­ ll ­ ­ ll ­
 156. Васиљ Јуре 1924. ­ ll ­ ­ ll ­
 157. Бошковић Павао 1924. ­ ll ­ ­ ll ­
 158. Блаће Мирко 1913. ­ ll ­ ­ ll ­
 159. Баришић Боро 1923. ­ ll ­ ­ ll ­ одпуштен
 160. наредник Кукрица Осман 1891. Мостар 23. II 1943.
 161. Мароновић Иван 1917. ­ ll ­ ­ ll ­
 162. Ловрић Јаков 1916. ­ ll ­ ­ ll ­
 163. Мариновић–Ђонкић Андрија 1915. ­ ll ­ 22. II 1943.
 164. Мариновић–Ђонкић Станко 1910. ­ ­ ll ­
 165. Цвитановић Лука 1915. Цим–Мостар ­ ­ ll ­
 166. Сесар Цвитан 1894. ­ ll ­
 167. Микулић Мијо 1884. ­ ll ­
 168. Крезић Стјепан 1912. Мостар ­ ll ­
 169. Кукић Лука † Иванов 1906. ­ ll ­
 170. поручник Ребац Никола 1913. Мостар ­ ll ­
 171. наредник Бороје Видак Перин 1890. ­ ll ­ ­ ll ­
 172. Стојић Драго Мијин 1805. ­ ll ­ ­ ll ­
 173. водник Матић Иван Јозин 1889. ­ ­ ll ­ ­ ll ­
 174. Прскало Андрија Матин 1902. ­ ll ­ ­ ll ­
 175. Кукић Блаж Иванов 1901. Мостар 22. II 1943.
 176. водник Дедић Рамо 1891. ­ ll ­ ­ ll ­
 177. Кнезовић Франо 1907. ­ ll ­ ­ ll ­
 178. Шестић Мухамед 1907. ­ ll ­ ­ ll ­
 179. Дујмовић Јозо † Иванов 1908. Цим–
 180. Ласић Илија † Антин 1917. Мостар ­ ll ­
 181. Шарац Тома † Ивана [?] 1912. ­ ll ­ 25. II 1943.
 182. Томић Блаж † Андријин 1903. Цим–Мостар ­ ll ­
 183. Орловић Паво Тадијин 1923. Мостар­ ­ ll ­
 184. Зовко Иван 1912. ­ ll ­ ­ ll ­
 185. Мариновић – Ђонкић Анте 1911. ­ ll ­ ­ ll ­
 186. Пехар Стипе Марков 1911. ­ ll ­ ­ ll ­
 187. Марић Драгутин 1923. ­ ll ­ ­ ll ­
 188. Арап Мухарем 1919. ­ ll ­ ­ ll ­
 189. Брковић Халид 1918. ­ ll ­ ­ ll ­
 190. Шуњић Мирослав 1909. ­ ll ­ ­ ll ­
 191. Росић Франо 1910. ­ ll ­ ­ ll ­
 192. Росић Мијо 1908. ­ ­ ll ­ ­ ll ­
 193. Карабег Мустафа 1910. ­ ll ­ ­ ll ­
 194. Зовко Перо 1905. ­ ll ­ ­ ll ­
 195. Кљајо Илија 1912. ­ ll ­ ­ ll ­
 196. Зовко Анте 1908. ­ ll ­ ­ ll ­
 197. Дујмовић Перо 1911. ­ ll ­ ­ ll ­
 198. Розић Франо 1911. ­ ll ­ ­ ll ­
 199. Гребовић Шевко 1921. ­ ll ­ ­ ll ­
 200. Мартиновић Винко 1915. ­ ll ­
 201. Мартиновић Мирко 1916. ­ ll ­
 202. Крешић Илија † Иванов 1912. Цим–Мостар ­ ll ­
 203. Делић Мујо 1920. ­ ll
 204. Колобара Шимун 1897. Мостар ­ ll ­
 205. Колобара Филип 1899. ­ ll ­ ­ ll ­
 206. Буцоњић Лука 1913. Мостар ­ ll
 207. Колобара Никола 1904. ­ ll ­ ­ ll ­
 208. Бркић Сулејман 1924. Невесиње ­ ll ­
 209. Колобара Лука 1905. Мостар ­ ll
 210. [14] Колобара Стојан 1902. ­ ll ­ ­ ll ­
 211. Гачанин Омер 1911. ­ ll ­
 212. Шарац Благо 1905. ­ ll ­
 213. Кљајо Мијо 1911. ­ ll
 214. Микулић Стојан 1890. ­ ll ­
 215. Иванковић Мирко 1901. ­ ll ­
 216. Муса Петар 1891. ­ ll ­
 217. Мерџо Јосип 1889. Мостар
 218. Омерагић Салко 1904. ­ ll
 219. Балић Сулејман 1892. ­ ll ­
 220. Цвитковић Перо 1919. ­ ll
 221. Цвитковић Славко 1916. ­ ll ­
 222. Басарић Ђуро 1898. ­ ll ­
 223. Прце Мијо 1907. ­ ll
 224. Прце Иван 1901. ­ ll ­
 225. Перутина Перо 1907. ­ ll
 226. Папац Бошко 1909. Мостар
 227. Обрадовић Спасоје 1897. ­ ll ­
 228. Кукаш Стојан 1909. ­ ll
 229. Пашић Мехмед 1895. ­ ll ­
 230. Туновић Хаџо 1917. ­ ll ­
 231. Ондабака Сулејман 1917. ­ ll ­
 232. Билогорац Ахмед 1896. ­ ll ­
 233. Пашић Фехим
 234. [15]

 


[1] Подаци наведени у гласилу хрватског усташког покрета Hrvatski narod да је Исо Омерагић као таборник и изасланик табора био на приредби и састанку Усташке младежи у Мостару, највероватније је да се односе на овде наведеног Исмета Омерагић, само је име написано у краћој варијанти. Hrvatski narod,друго издање, IV, 1942, бр. 328 (17. јануар), 3; бр. 340 (31. јануар), 5.
[2] Био је члан Усташке младежи и учесник на њиховој приредби. Hrvatski narod, друго издање, IV, 1942, бр. 328 (17. јануар), 3.
[3] Усташа Иван Зовко је 20. новембра 1941. од поглавника Анте Павелића именован за усташког стожерника у Стожеру Хум са седиштем у Мостару и са задатком да „мора подузети све што је потребно за коначну проведбу усташке организације и Усташке војнице, те Главном Усташком Стану подниети приедлог именовања свих усташких дужностника“. Hrvatski narod, друго издање, III, 1941, бр. 280 (22. новембар), 1.
[4] Овде је овако наведено место, а у наставку под редним бројем 18 написано је Драгичина.
[5] По Općem šematizmu Katoličke crkve u Jugoslaviji из 1939. Грга Васиљ, фрањевац, био је управник жупе Черин, Броћанског деканата. Рођен је у Међугорју.
[6] После овог имена и презимена написано је још једно, од којег постоји део само два слова на крају копираног листа и не може се прочитати. Следећа два имена и презимена овде наведена у рукопису списка написана су у продужетку имена др Б. Николића и И. Кордића.
[7] Ово име наведено је на почетку листа и због оштећења копије рукопис се не може јасно прочитати, а дето није знак да је презиме и занимање исто као претходно наведено. Види напомену бр. 6.
[8] Судећи по списку рукописа на копији ово и наредна четири имена написана су на посебном листићу и вертикално налепљена на лист с десне стране у висини од имена Иван Зовко – Тута па смо их зато ставили овде у списак. Прво, сем имена Иван, не може се прочитати због оштећења, а дето код М. Цигића означава да је његово занимање истоветно као и код Ивана.
[9] Ова два последња имена написана су вертикално на маргини с десне стране.
[10] Редни број 30 и име наведено под њим налазе се на крају листа, па су приликом копирања списка исечени и не виде се.
[11] У списку је име овако написано. Вероватно је грешка у писању. Мислимо да би било исправно написати Анђелко.
[12] Био је члан Усташке младежи и учесник на њиховим приредбама. Hrvatski narod, друго издање, IV, 1942, бр. 328 (17. јануар), 3.
[13] Др М. Барбарић, фрањевац, по Općem šematizmu Katoličke crkve u Jugoslaviji био је члан Просинодалног испитног повјеренства Бискупског ординаријата Мостарско­дувањске и требињске бискупије и професор Фрањевачке богословије у Мостару.
[14] Са овим редним бројем у рукопису списка завршава се лист, а следећи почиње редним бројем 211 код којег је састављач на почетку, највероватније, заборавио уписати датум који није назначаван до краја списка.
[15] Неуписана имена код последњих неколико редних бројева указују на то да су до краја целог листа прво написани бројеви а потом уписивана имена и други подаци.

 

Преузето са портала Стање ствари

ПИШИ ЋИРИЛИЦОМ: Текстове са портала Слободна Херцеговина, уз обавезно навођење извора и линк, могу да користе само они сајтови који користе српско писмо.
О аутору

Оставите коментар