Миле Станић: Имена Хрвата и муслимана који су учествовали у одвођењу и убијању Срба у Мостару и околини до почетка 1943. године

Описани списак је као поклон доспео у Архив Српске академије наука и уметности и заведен је у Историјској збирци Архива САНУ под сигнатуром бр. 15092 Стање ствари доноси извод из Зборника за историју Босне и Херцеговине 7, који је, под уредништвом Милорада Екмечића, 2012. годин...