БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ: Зашто је важна професионална обука на тахографу?

  • Улога професионалне обуке на тахографу уз примену усклађених законских прописа са прописима ЕУ у остваривању основног циља – повећање безбедности саобраћаја и остваривање економских уштеда

Фото: pixabay.com

У складу са постојећим Европским прописима и стандардима из области друмског саобраћаја који су имплементирани у национално законодавство Републике Србије, кроз Закон о безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије, све је израженија потреба за професионалним усавршавањем кадрова у друмском саобраћају, што дугорочно у свом домену, доприноси остварењу позитивних ефеката како на друштво тако и на привреду.

Rico Training Centre својим Програмима професионалног усавршавања и услуга, пружа стручну помоћ свим учесницима у саобраћају који обављају превоз или имају возни парк независно од врсте возила, да остваре боље позиционирање и конкурентност на тржишту друмског саобраћаја. Вођени девизом – “Боље је спречити него лечити” бавимо се превентивним деловањем као основе унапређења безбедности саобраћаја.

УШТЕДА У ПОТРОШЊИ ГОРИВА

На који начин превентивно делујемо?

На начин да смањимо ризично понашање у саобраћају, да унапредимо организационе и професионалне способности кадрова, да променимо стил вожње усвајањем нових принципа безбедне и економичне вожње, да смањимо трошкове пословања на име плаћања казни због непоштовања законских прописа, на име смањења потрошње горива минимум 5-15%, на име смањења трошкова одржавања (амортизација пнеуматика, кочница и др.) као и кроз заштиту животне средине смањењем емисије штетних гасова.

Фото: pixabay.com

Професионална обука и упознавање са тахографом као и консултантска услуга вођења евиденције радног времена члана посаде возила (обрађена у претходном блогу) су само једна у низу услуга које су на располагању Rico Training Centra у смислу стицања или допуњавања знања, вештина и способности у области друмског саобраћаја за возаче и лица која организују послове транспорта. Полазници обуке имају прилику да се упознају са правилним коришћењем аналогног и дигиталног тахографа, примени важећих законских прописа као и са казнама за возаче и предузећа и превенцијом истих указивањем и анализом најчешће прављених грешака. Обука се врши на симулаторима тахографа где се пред полазнике постављају унапред дефинисани задаци, потом се са инструктором анализирају резултати и добијају упутства како да исправе одређене грешке. По завршеној обуци полазници стичу Сертификат којим се доказује да је полазник похађао обуку у пуном обиму и садржају и успешно положио завршни тест.

ТАХОГРАФ БЕЛЕЖИ АКТИВНОСТИ ВОЗАЧА

Тахограф је данас незаменљив мерни инструмент који се уграђује у моторна возила како би пратио рад возача путем аутоматског или полуаутоматског приказа, који се састоји од јединице за запис, главе тахографа (писаљке) и јединице за слање. Разликујемо аналогни и дигитални тахограф.

Аналогни тахограф је уређај који записује податке на тахографски листић-образац кружног облика, по коме писач обавља континуирано бележење предвиђених записа, а који евидентира најмање следеће податке:
– пређени пут и брзину возила
– активности возача
– отварање кућишта у које је уметнут тахографски листић.

Аналогни тахограф бележи активност возача на основу положаја преклопника који возач изабере чиме он заправо бира одређену активност која је дефинисана одређеним симболом. Возач је дужан да правилним и правовременим постављањем преклопника, омогући тачно и правилно евидентирање његових активности-управљење возилом, остале радне активности, расположивост и одмор.

Док су аналогни тахографи још увек у употреби због застарелости возног парка, дотле су дигитални тахографи обавезни у „Републици Србији, у свим  новопроизведеним, први пут регистрованим возилима после 01.07.2011. године“.

ЈЕДНОСТАВНО РУКОВАЊЕ

Дигитални тахограф је уређај који се користи за управљање возним парком који је у употреби у целом логистичком сектору и бележи податке у меморију уређаја и на дигиталним картицама и евидентира најмање следеће податке:
– пређени пут и брзину возила
– измерено време
– идентитет возача
– активности возача
– податке о контроли, калибрацији и поправци тахографа, укључујући идентификацију радионице
– догађаје и грешке

Тахографска картица је, носач података код дигиталног тахографа, којом се идентификује власник картице, преузимају и чувају предвиђени записи. Тахографи и тахографске картице су једноставни за коришћење, пружају тачне и поуздане податке о возилу, возачу и активностима возача, гарантују порекло извора података евидентираних и преузетих из једнинице у возилу и сензора кретања, омогућују проверу поштовања законских прописа.

ЗАШТИТА ОД УМОРА

Тахографи су дизајнирани на начин да прате активност возача како би се извршила хармонизација услова рада у целој Европи, спречио умор који је идентификован као узрочник 6% несрећа од којих је 37% смртоносно, обезбедила праведна конкуренција, омогућила већа безбедност саобраћаја и побољшао социјални положај возача и чланова посаде возила.

Умор је у 6% случајева узрочник саобраћајних несрећа (Фото: Volvo group, преузето са www.truckinginfo.com)

У марту 2016. године, прописи ЕУ су трасирали пут ка увођењу генерације унапређених дигиталних односно тзв. паметних (смарт) тахографа који имају за циљ да смање административно оптерећење за транспортну индустрију и да елиминишу драстичне облике неовлашћеног понашања или прекршаја, што је у земљама ЕУ већ уведено за возила која су регистрована први пут 15. јуна 2019. године.

ПРЕДНОСТИ ПАМЕТНИХ ТАХОГРАФА

Предност паметних тахографа у односу на постојеће дигиталне тахографе, огледа се у бољем механизму безбедности, бележењу позиције возила путем GNSS система ако то буде могуће или путем GPS система који се већ стандардно користи. Новина је и бежична комуникација дигиталног тахографа са DTCO од стране надзорних органа, ту су и ITS (Intelligent Transport System) интерфејс, унапређен метод заштите података и криптовања као и пломбирања.

ВОДИЧ ЗА НАЈРАЦИОНАЛНИЈЕ КОРИШЋЕЊЕ РЕСУРСА

Дигитални тахографи представљају важан и неизоставан део како националне тако и међународне безбедности саобраћаја и драгоцено средство за операторе возног парка у друмском превозу путника и терета, који нуде посебне предности у смислу планирања руте и оптималне попуњености возила. Rico Training Centre има у понуди комплетну обуку о правилном и законски прописаном руковању са тахографом, указује како превенирати најчешће грешке у току вожње и тиме смањити трошкове на име казни али и како смањити укупне трошкове пословања; о доприносу повећања безбедности саобраћаја чиме је улагање у систем тахографа заправо планирање будућности путем контролисаног система инвестирања. Поседујемо савремен систем организовања и приступа професоналним обукама уз могућност он-лине предавања због актуелне ситуације са вирусом Цовид-19.

ЕДУКАЦИЈА НЕОПХОДНА ПРОФЕСИОНАЛЦИМА

Међу нашим полазницима су возачи, лица која организују послове транспорта као и припадници контролних органа, који у кратком року и са великим успехом завршавају професионалну обуку. Обуку о Имплементацији контролних лиценци “Tachospeed” софтвера и пратеће опреме за обраду и анализу података са аналогног и дигиталног тахографа можете погледати на доњем видеу.

 

 

 

 

ПИШИ ЋИРИЛИЦОМ: Текстове са портала Слободна Херцеговина, уз обавезно навођење извора и линк, могу да користе само они сајтови који користе српско писмо.
О аутору

Оставите коментар