СРЕТЕН ЋЕРАНИЋ: Спајовићи

Сваки изборни процес од 2006. избаци по једног кандидата који би да „буде трећи пут између екстремних полова“ те да „споји и помири две цјелине у Црној Гори“.  Даћу пет имена која су наступила са том причом. Први је Небојша Медојевић, који се данас налази – ка...

Сарадња Сокола и Старокатоличке цркве

Соколи су у међуратном периоду  били у сукобу са већим делом Римокатоличке цркве. Успоставили су сарадњу са  старокатоличком црквом, која је себе сматрала народном црквом. У Сремској Митровици благословљена је соколска застава 22 августа 1924. Пошто је ђаковачка б...