КАКО СМО НЕКАДА ЧЕКАЛИ НОВУ ГОДИНУ У МОМ КРАЈУ

Нове године су ми остале у сећању по великом снегу. Можда се нека и провукла без снега у време мог дечаштва, али, верујте, такве се не сећам. Школски зимски распуст тада није падао у време новогодишњег празника, већ је почињао негде петнаестог јануара, а завршавао се у фебруару...