ЖИВОТ ДАЛИ ЗА СЛОБОДУ ЗЛАТНУ: Срби мухамеданске вјере у четничким одредима

Снажна свест о припадности истој нацији једног верски подељеног народа, какав је српски народ, чврста је брана од искорењивања те националне заједнице као историјске целине, гарантија мирног и братског суживота два верска пола истог етноса, његовог физичког и духовног опстанка ...