УЛОГА СРПСКИХ СОКОЛА У БОРБИ ЗА ОСЛОБОЂЕЊЕ И УЈЕДИЊЕЊЕ

Пре Првог светског рата Срби су као и остали народи у Аустро-Угарској Монархији, могли да оснивају читаонице, књижнице, земљорадничке задруге, соколска друштва, женске добровољне задруге, певачка друштва. Од стварања Аустро-Угарске Монархије 1867. па до њеног нестанка у П...