СОКОЛСКИ АРХИТЕКТА МОМИР КОРУНОВИЋ

Године 1895. Момир Коруновић ступио је у подмладак друштва „Соко“, чији је члан и истакнути првак био до краја живота. Био је  уредник „Соколског гласника Душан Силни“ од 1910. Студирајући у Прагу био  је 1911. изабран за  старешину Соколске секције „Српског академског друш...