СОКОЛСКА САВЕЗНА ПРОСВЕТНА ШКОЛА У БЕОГРАДУ

У Савезној просветној школи у Новом Саду приређен је осмодневни просветни течај од 7 до 14 августа 1932. Број полазника био је ограничен. На трошак Савезног просветног одбора  могла су да  дођу само два  полазника из сваке жупе, а по један на трошак жупа. Било је 1932. ок...