Соколска чета Главина у Имотској крајини

 Соколска чета у Главини основана је 25. септембра 1932. као део соколског друштва Имотски. Као делегат жупе Мостар дошао је Чедо Милић. Заједно са Миром Раком, организатором сеоских чета, обишао је остале чете друштва у Имотском. После подне стигла је у Главину соколска музи...