Словенски сусједи и српске комшије

Традиција турцизама и избацивања србизама у српском језику Сви словенски народи користе словенску ријеч сусјед, са сличним варијантама и истим значењем, само су Срби избацили из српског језика своју српску словенску ријеч и дали је такозваном хрватском језику, а усвојили турс...