САРАДЊА БАНАТСКЕ СОКОЛСКЕ ЖУПЕ СА ДРУГИМ ДРУШТВИМА  

 На соколским слетовима сем сокола учествовале су и друге организације које су сарађивале са соколима. Први жупски слет Банатске жупе одржан је у Бечкереку на Видовдан 1920. У Бечкерек је дошло 7.000 особа из разних крајева Баната. (1)  На седници Главног одбора Соколске ...