Прославе открића споменика на Приморју

На Приморју су деведесетих година 19 века откривена два споменика : Качићев у Макарској и Гундулићев у Дубровнику. Дубровачка омладина предложила је подизање споменика почетком 1880. са жељом да буде откривен на 300 годишњицу рођења Ивана Гундулића. Општинско веће је исте годин...