Прегаоци из редова Срба католика у Црној Гори и Србији

Образовани Срби католици (Матија Бан, Медо Пуцић, др. Валтазар Богишић, Марко Мурат)  као национални прегаоци прелазили  су  у Црну Гору и Србију. Матија Бан је 1850. постављен за професора у београдском лицеју. (1) На предлог књаза Николе Богишић је 1872. прешао у Црну Гору због...