Напад на Соколску чету у Ловасу

Соколска чета Ловас основана је почетком тридесетих година 20 века. Била је део вуковарског окружја Соколске жупе Осијек. У управи чете били су 1934. старешина Андрија Матић, заменик Мато Мађаревић, председник просветног одсека Бранимир Думић, начелник Марко Шимуновић, начелниц...