Меша Селимовић о Његошевом и вуковском српском језику

Пише: Огњен Војводић О Његошевом и „вуковском језику“, као о два различита језичка и књижевна правца, писао је Меша Селимовић у својој лингвистичкој студији За и против Вука. „Вуковским језиком“ се у нас назива дијалекатски прости народни језик кодификован као књижевни јез...