КОСОВСКЕ ПРИЧЕ ГРИГОРИЈА БОЖОВИЋА (6): ОКЛОПНИК БЕЗ СТРАХА И МАНЕ

Пред сами последњи долазак султанов на Косово, 1911. године, једнога ранога јутра пријави нам митрополијски каваз некога молиоца. Тада средиште за Стару Србију беше Приштина с митрополијом н консулатом. Ми смо нарочито рано долазили у митрополију, да бисмо могли посвршавати...