Благоје С. Бабић: ХУДА СРЕЋА

Кад је Бог делио срећу, Херцеговину је оставио за крај. Преостали су му само сунце и камен. Можда нема земље која је обдаренија сунцем и каменом  од ње. Кад се сунце скраси на сред неба, тада  можда нема земље светлије од Херцеговине. Кад изнад ужареног камења јара затреп...