Сарадња Срба и Чеха

Од стварања Аустро-Угарске Монархије 1867. словенски народи били су суочени са превлашћу Немаца и Мађара. Као одговор на ту превласт јачали су међусобну сарадњу. Уједињена омладина српска сарађивала је са чешким соколима, тако да је на Четвртој омладинској скупштини у Вел...

ВОЈВОЂАНИ СУ СВЕТ

У пропаганди далеких управљача нашим животима Срби су деценијама   политички противници и непријатељи, агресори на туђе и сопствену државу. Чанковци и  домаћи извођачи радова су то здушно прихватили. Стипендисти, грантовци, апликанти, они „због којих политичка сцена поприма облик...