Vladimir Umeljić – kako su Srbi postali Hrvati?

Kako je teklo „iščezavanje“ Srba zapadno od Drine u Kraljevini SHS, potom u Kraljevini Jugoslaviji, kao i u Titovoj komunističkoj državi, u zemljama od kojih nijedna nije bila otvoreno papofilna, naprotiv. Srbofobija je osnov hrvatskog identiteta. To vidimo svaki put kad se Hrvatsk...

Meša Selimović – dvostruka paradigma „Srbin je slavno biti, ali i skupo“

Priča o romanesknom, književnokritičkom i esejističkom djelu Meše Selimovića sa sobom uvijek nosi povlačenje paralele sa likom i djelom Ive Andrića. Da li kao usud dvojništva, ili potrebe da se svaki veliki čovjek posmatra kroz poređenje sa sebi sličnim ili, možda, zaj...

HUMSKI ZAPISI: Tijesno ko u škipu

Naviru misli, sjećanja i osjećanja, u mozgu tijesno ko u škipu. Razmišljam sve češće i sve dublje, a pišem sve manje. Niti sam ja onaj, niti je onaj ja! Bojim se da sam onog iznevjerio, a da on mene još nije. A vidim i čujem, ne da se ONAJ još! Još uvijek je Hercegovac! Tvrd, stamen...