DVA SE PISMA NE MOGU POMIRITI: Kolika je cijena Vukove reforme?

Na balkanskom prostoru sudbine naroda i država su do te mjere isprepletene da se sa mnogim istorijskim događajima može lako manipulisati. Međutim, ništa kao jezik ne može da podvuče jasnu liniju između naroda.   Možda bi sudbina srpskog jezika i pisma danas bila po...