СРБИ КАТОЛИЦИ У ДУБРОВНИКУ И НА ПРИМОРЈУ

Српски прегаоци у Дубровнику јављају се у првој половини 19 века. То су били кнез Медо Пуцић, Матија Бан, … . Уз њих је постојао јак утицај илиризма. За време апсолутизма био је прекинут сваки политички рад. Кад је у Аустрији уведен устав од 1860 и 1861....