СОКОЛСКЕ ПРОСЛАВЕ ВИДОВДАНА

 Соколство је било везано за националне и омладинске покрете. Оно никад није било друштв само за теловежбу. Соколи су припремали своје чланове за  организовану борбу за опстанак нације, која хоће не само споља да буде јака, него  и изнутра да се препорађа. Соколство није ...