СОКОЛИ НА ПРИМОРЈУ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ

Соколи су били изложени нападима ХСС и франковаца у Савској и Приморској бановини.   У Осијеку је одржан састанак соколских радника на селу у просторијама жупе Осијек. Према извештајима соколских радника на селу истакнуто је да рад у већини јединица на селу скоро застао,...