Раде Р. Лаловић: КОРИЋКА ЈАМА У ПОЕЗИЈИ СТРАДАЊА И ПАТЊЕ

Српски пјесници су се тек крајем 20. вијека, када им је распад бивше Југославије коначно отворио очи, почели поетски сусретати са српским стртиштима, посебно оним из вијека који је био на измаку. Прво помало стидљиво, а затим све снажније и болније са изразитим емотивним набоје...