МИЛАНА БАБИЋ: Слово о борби

Борбени дух својство је српског народа од искона. Србин не трпи неправду и јарам – слобода је његово друго име а правда његова тежња. Тежња ка праведности српског човјека добро је знана и нашим непријатељима, стога је она често изложена манипулацију. Када се створи бука и пометња...