КАИНОВ ПЕЧАТ НА ЧЕЛУ ЦРНОГОРСКЕ ВЛАСТИ

Велики руски мислилац Николај Данилевски творац је Теорије о цивилизацијама. Међутим, када питање о цивилизацијама оголимо до крајње суштине, све се оне своде на два основна типа цивилизација – оне које служе добру, то јест, које служе Богу као извору свих добара, и оне...