ЈОВАН Н. ШИПОВАЦ: Време, људи и њихова дела

Велика концентрација моћи у рукама власти, појединца или  било ког видљивог или мање видљивог титулара, тражи и велику одговорност од свих оних који је поседују. Одговорност се не огледа само у познатој флоскули да не треба прекомерно користити силу и злоупотребити је на ра...