Херцеговачка путна мрежа кроз историју

Да је путна инфраструктура један од главних чинилаца напретка друштва знало се  одавно и о томе се водило рачуна. Но, није то било увек тако. Географског положаја данашње Херцеговине и данашњег Требиња са својом околином били су још у римско доба покривени мрежом путева. У до...