АЛЕКСАНДРА (ПАЛИКУЋА) БАНКОВИЋ – Требињка која оживљава дјелиће прошлости

Александра (Паликућа) Банковић признати је рестауратор и конзерватор у Србији, а захваљујући педантном раду, и шире. Завршила је Академију СПЦ за рестаурацију и уметности. У својој професији ангажована је пуне двије деценије. Спада међу ријетке Требињце који се овим послом баве...