СРБИЈА И СВЕТ: Из штампе је изашла нова књига Благоја С. Бабића

Књигом  Србија и свет писац Благоје Бабић заокружио је трокњижје о „три постојбине“: Расипна земља штедљивог народа о Херцеговини; Поход црвеног лаписа о Југославији и Србија и свет о Србији. У овој књизи писац на првом месту одговара на питања: зашто Срби лако пр...