Развијање заставе Јадранске страже у Сарајеву 1934.

 Јадранска Стража играла је једну од доминантних улога у Сарајеву. Национално Сарајево је 23 9. 1934. прославило освећење заставе Месног одбора Јадранске страже. Чину развијања заставе претходила је поворка у којој су учествовале сва патриотска и културна друштва. Рано уј...