ИТАЛИЈАНИ О ГЕНОЦИДУ НАД СРБИМА: „Хрватска је постала огромна крстионица и џиновска кланица“

Од првих дана окупације у априлу 1941. године, италијанска војска  извјештавалa je о ратним збивањима и у тим су извјештајима упозоравали  да је циљ новопроглашене Независне Државе Хрватске (NDH) најстрашнија и најдрастичнија ликвидација Срба. Команда италијанске Друге армије 10....

СЛАВЕНСТВО: Идеја која је повезала Русију и стари Дубровник

Славенска идеја није се никад изгубила у свијету појединих славенских племена. Боље се она афирмисала код Руса, Чеха и Пољака који су увијек живјели у компактној цјелини, док су јужни Славени били увијек расцјепкани. Код нас јавља се „славенство испрва апстрактно и ...

УСТАНАК СРБА 1941. ГОДИНЕ: Спонтани отпор усташком прогону

Устанак Срба 1941. био је спонтани одговор на прогоне, покоље и планирано биолошко уништавање од стране фашистичке власти у Хрватској. У почетку отпор  није био  посебно организован, нарочито у организацији  оружане борбе. Устанак је испровоциран жестином дјеловања фашистич...

РУСИ И ДУБРОВНИК: 90 година од изградње виле „Шехерезада“

Славенска идеја није се никад изгубила у свијести славенских племена. Посебно се она афирмисала код Руса, Чеха и Пољака који су живјели у компактној цјелини док су јужни Славени увијек били расцјепкани. Везе јужних Славена с Русијом особито су дошле до изражаја ...