КУЈТИМ И ЕУ

Аустрија се данас пита гдје је као држава погријешила? Како се то десило да млади Кујтим, рођен у Бечу на прагу миленијума људских права, слобода и демократије – постане рука насиља, неслободе и исламског радикализма!? Кујтим Фејзулај је рођен 2000. године...