ПРИЈАВЕ ДО 26. НОВЕМБРА 2019. ГОДИНЕ: Удружење Срба Херцеговаца у Новом Саду расписало конкурс за стипендирање студената

  • На основу Правилника о условима додјеле стипендија који је усвојен на Извршном одбору дана 04.11.2019. године Удружења Срба Херцеговаца и пријатеља у Србији овим путем расписује

Конурс за стипендирање студената од стране именованог Удружења

Право учешћа на Конкурсу имају редовни ученици средњих школа у Републици Србији са оствареним минималним просјеком 4.50, редовни студенти државних факултета Универзитета у Новом Саду, са оствареним минималним просјеком од 8.50 у дотадашњем школовању.

Пријаве на Конкурс се примају од 12.11.2019. године до 26.11.2019. год. у просторијама Удружења Срба Херцеговаца и пријатеља у Србији, ул. Радничка бр. 49, Нови Сад, сваким радним даном од 10 до 12 часова.

Сви заинтересовани кандидати пријаву на Конкурс врше подношењем неопходне документације у затвореној коверти формата А4, на којој је читко, штампаним словима исписано име и презиме кандидата, контакт телефон, емаил адреса, година студија или школска година, као и број индекса за студенте.

Документација које се доставља у коверти је обавезујућа и састоји се од:

  • Извод из матичне књиге рођених
  • Кућна листа ( са приходима по члану домаћинства)
  • Потврда средњошколске образовне установе о оствареном успјеху у досадашњем школовању
  • Потврда из високошколске образовне установе о оствареном успјеху у досадашњем школовању
  • Овјерене фотокопије диплома или признања са покрајинских, републичких или међународних такмичења.
  • За дјецу без једног или оба родитеља потребно је доставити доказ
  • Потписана биографија кандидата
  • Потписан списак свих достављених докумената

Пријаве које нису достављене у захтјеваном облику и на захтјевани начин неће бити разматране.

Овим конкурсом је предвиђено стицање права на стипендију за укупно 5 студената.

Уговор о стипендирању биће закључен између изабраних кандидата и Удружења Срба Херцеговаца и пријатеља у Србији на период од десет мјесеци.

Конкурс спроводи комисија за додјелу стипендија коју је формирао Извршни одбор.

Комисија врши одабир најбољих кандидата на основу вредновања успјеха и материјалног стања кандидата у односу 60:40.

Комисија за избор најбољих студената објавиће прелиминарне резултате до 27.11.2019. послије чега тече период за жалбе који траје до 30.11.2019. године а коначни резултати биће објављени до 02.12.2019. године.

За сва евентуална додатна питања и информације можете контактирати предсједника комисије проф. др Бранка Баља позивом на број 0638534426.

Комисија за избор стипендиста Удружења Срба Херцеговаца и пријатеља у Србији

ПИШИ ЋИРИЛИЦОМ: Текстове са портала Слободна Херцеговина, уз обавезно навођење извора и линк, могу да користе само они сајтови који користе српско писмо.
О аутору

Оставите коментар