ЗНАЧАЈ СЕОСКИХ УЧИТЕЉА ЗА СОКОЛСКЕ ЧЕТЕ

 Соколство је прешло више фаза од оснивања. Били су прво мала  приватна организација интелектуалаца и проповедника ослобођења. Постепено је постајала општа народна организација која је будила народ, јачала све моралне и телесне снаге и спремала способне борце и раднике за бор...