ВЛАДА РС: Сватовско гробље на Моринама културно добро од великог значаја

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о утврђивању Средњовјековне некрополе стећака „Сватовско гробље“ на Моринама у општини Невесиње непокретним културним добром од великог значаја. Oвом одлуком утврђена је врста културног добра, границе заштићене околине с...