Стара српска имена и презимена у требињском крају

Лично име човека  користи се да би се појединац означио и разликовао по нечему од осталих. У раном средњем веку у требињској области било је мушких имена која се данас не користе, а било је и оних која су још дан-данас у оптицају. Нарочито су остала записана имена тре...