СОКОЛСКЕ ПРОСЛАВЕ  У 2022. ГОДИНИ

Савез Сокола обновио је свој рад 1992. Тада су се бивша друштва СТВ Партизан вратила својем ранијем имену соколска, а стари соколи изашли су из илегале и наставили јавно свој соколовање. Те две групе су се спојиле и наставиле заједнички даље. После неколико година дошло ј...