Соколска Петрова петољетка

Соколство је сматрало, да у свом дотадашњем раду у Југославији није дало праву меру жртве и прегарања за општу ствар. Зато су соколи били спремни да у Југославији изврше свој задатак према народу исто онако као што су извршили свој део дужности у борбама за слободу ...