СОКОЛСКА ИЗДАВАЧКА МАТИЦА

Соколски програм био је васпитање у народном духу, а главно средство било је телесно вежбање. У соколским редовима после Првог светског рата дуже време осећала се потреба стручних, научних и моралних књига. Због тога је Савез решио да оснује издавачку задругу. Соколска Матица ј...