РАД СОКОЛСКИХ ИСТОРИЧАРА НА ПОВЕСТИ СОКОЛСТВА

Основни циљ сокола био је телесно здрав, морално јак, а национално свестан народ. Соколски покрет схватао је значај националне свести, јер је сам настао у борби за очување те свести. Др. Лаза Поповић је истакао : „Идеју соколску чини синтеза вежбе и националне кул...