МИЛОШ КОРДИЋ: Ил’ по гату ил’ по газу – Гацко је Гацко било и остало

Не сјећам се године кад сам први пут читао Смрт Смаил-аге Ченгића, еп Ивана Мажуранића. Али се „Хљеба, хљеба, господару! / Не видјесмо давно хљеба!“ из тог епа сјећам из времена кад још нисам био ни привирио међу његове корице. Јер било је то вријеме немаштине која је годин...