МАНАСТИР БРЧЕЛИ: Зимска резиденција митрополита Данила Петровића

Манастир је подигао митрополит Данило Петровић, па зато мјештани овај манастир, за разлику од доњег манастира, називају „манастир Петровића“. Не зна се година постанка, нити је то ма гдје забиљежено, а подигао га је овдје, без сумње, у намјери да му овдје буде зимска резиденциј...