ДРАГИША СПРЕМО: СТАРА ХЕРЦЕГОВИНА – Прошлост Захумља и Травуније

У јавном дијалогу и медијској комуникацији често се сусрећемо са називом Стара Херцеговина. При том се, свакако мисли првенствено на географско, а онда, евентуално, и на друга могућа одређења. У стручним публикацијама, међутим, тај назив се избјегава и редовно замјењује н...